Διενέργεια υποβρύχιας αυτοψίας στο Γρίμποβο και στην Ψανή στους υποθαλάσσιους αγωγούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Θέμα: Διενέργεια υποβρύχιας αυτοψίας στο Γρίμποβο και στην Ψανή στους υποθαλάσσιους αγωγούς

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου θα διενεργήσει τις επόμενες ημέρες με τη συμβολή δυτών υποβρύχια αυτοψία στη θαλάσσια περιοχή Γριμπόβου και Ψανής προκειμένου να γίνει καταγραφή της κατάστασης όλων των υφιστάμενων υποθαλάσσιων αγωγών, τόσο υπερχειλίσεως, όσο και τυχόν παλαιών αποχετευτικών.
Το αποτέλεσμα της αυτοψίας θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, ενώ πρόθεση μας είναι τυχόν παλαιοί αποχετευτικοί αγωγοί, άσχετα με το αν χρησιμοποιούνται ή όχι να ταπωθούν. Σημειώνεται ότι ειδικό βάρος θα δοθεί στους υπάρχοντες αγωγούς υπερχειλίσεως προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται.
Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων των ακτών του παραλιακού μετώπου της Ναυπάκτου αποτελεί υποχρέωση και σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ναύπακτος 03-03-2017

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Φράγκος