Πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων, Α’ Διμήνου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ναύπακτος 9/3/2017
Αριθ. Πρωτ. ΔΥ

Ταχ.Δ/νση: Φαρμάκη 26
Πληροφορίες: Μίχου Βασιλική
ΤELEFAX:2634027026
Ταχ.Κώδικας:30300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, α΄ διμήνου 2017 (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) για τους δικαιούχους της περιοχής μας αρχίζει από την Τετάρτη 15/03/2017.

Ο Αντιδήμαρχος

Ράπτης Ιωάννης