Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Κατεβάστε τις σχετικές αποφάσεις από εδώ και εδώ.