Ανακοίνωση σχετικά με τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Τμήμα Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης

Ναύπακτος, 14-03-2016
Αρ. πρωτ.: 5261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν μέχρι 20-04-2017 αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017 σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός τους.

Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Αβραμίδου Δέσποινα 26343-60149
• Φούφλια Πολυτίμη 26343-60148
• Κουτσοσπύρου Μαρία 26343-60111