Δημοσίευση Ισολογισμού – Απολογισμού ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.