Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 20/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-3-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5540

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την 20-3-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 377 Περιοχή Βαρναράχης –Γεωτρήσεων. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΝ, Προέδρου και Αντιπροέδρου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε Αποδοτίας πλην ΤΚ Γραμμένης Οξυάς, Άνω Χώρας, Αμπελακιώτισσας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Έγκριση της αρ.1/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Επούλωση λακκουβών στο Δήμο Ναυπακτίας» προϋπολογισμού δαπάνης 51.136,00 € και επιλογή τρόπο εκτέλεσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Αχλαδοκάστρου, Αράχωβας» προϋπολογισμού σύμβασης 13.609,76 (χωρίς ΦΠΑ ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης υπό έργο 1: Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου» προϋπολογισμού σύμβασης 214.384,13 ( χωρίς ΦΠΑ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινεϊκων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνη» προϋπολογισμού σύμβασης 26.566,30 (χωρίς ΦΠΑ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τοιχοποιίας κοιμητηρίου» προϋπολογισμού 8.987,08 (χωρίς ΦΠΑ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Αράχωβας» προϋπολογισμού σύμβασης 10.243,90 € (χωρίς ΦΠΑ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίου Ξενία προϋπολογισμού σύμβασης 74.796,10 (χωρίς ΦΠΑ)€. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αντιρρίου» προϋπολογισμού σύμβασης 8.932,50 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (εισηγητής κ. Καρακώστας).
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαλατά Περιθωρίου» προϋπολογισμού σύμβασης 13.943,08 χωρίς Φ.Π.Α.) € (εισηγητής κ. Καρακώστας).
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής» προϋπολογισμού σύμβασης 17.926,83 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (εισηγητής κ. Καρακώστας).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής –προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Αποδοτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Βλαχομάνδρας» της Δ.Ε Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
16. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Φράγκος).
17. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. (εισηγητής κ. Σύψας).
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
19. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρίας για την εκπόνηση γνωμοδότησης σχετικά με την υπόθεση ακυρωθέντων οικοδομικών αδειών (τομέας Δ΄ Ναυπάκτου). (εισηγητής κ. Σύψας).
20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου. (εισηγήτης κ. Σύψας)
21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Σύψας).
22. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας).
23. Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018 – Προγραμματισμός πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α – Ορισμός υπευθύνου για θέματα σχεδιασμού και ως διοικητικά υπεύθυνο. (εισηγητής κ. Σύψας)
24. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας των αθλητών του 6ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑ 255χλμ 28 – 29 & 30 Απριλίου 2017 & 1ου αγώνα δρόμου ΠΑΜΕ ΡΙΟ. (εισηγητής κ. Σύψας)
25. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής διεξαγωγής του 6ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑ 255χλ.μ 28 – 29 & 30 Απριλίου 2017 & 1ου αγώνα δρόμου ΠΑΜΕ ΡΙΟ. (εισηγητής κ. Σύψας)
26. Συνδιοργάνωση του 3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα Ναυπάκτου «Lepanto Run 2017» και παράλληλων αγώνων που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
27. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης διεξαγωγής του 3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα Ναυπάκτου «Lepanto Run 2017″ και παράλληλων αγώνων που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. (εισηγητής κ. Σύψας).
28. Καθορισμός ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Λυγιά – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
29. Διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου – Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
30. Ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Ναυπακτίας με βάση τις διατάξεις του Ν.3879/2010 άρθρο 8 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
31. Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
33. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου δημότη. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
34. Διοργάνωση εκδηλώσεων Μεγάλης Παρασκευής & Μεγάλου Σαββάτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
35. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
36. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Το Γαϊτανάκι της Σκάλας». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
37. Διοργάνωση εκδηλώσεων Απελευθέρωσης Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
38. Διοργάνωση πολιτιστικής δράσης για την παγκόσμια ημέρα θεάτρου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
39. Σύσταση Επιτροπής Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
40. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Αφροξυλιά. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
41. Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος, εκσκαφέα φορτωτή (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
42. Προβολή της 2ης Έκθεσης Εναλλακτικού Τουρισμού – Nostos Expo 2017 στη Westia. (εισηγητής κ. Σύψας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.