Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 20/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-3-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5520

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 20-3-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων: α) της αριθμ.13.904/2-8-2016[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥ-ΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. αδείας 13.900/7-07-2016, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη Ναύπακτο καθώς και β) της αριθμ. 18.673/ 21-9-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.
3. Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αριθμ.3.571/21-02-2017 αίτηση του κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λάμπρου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 377 Περιοχή Βαρναράχης –Γεωτρήσεων.
5. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
6. Εισήγηση για καθορισμό ή μη νέας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μολυκρείου – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
7. Εισήγηση περί προσδιορισμού σημείου – κοινοχρήστου χώρου καθορισθείσας θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Τρικόρφου – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
9. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής.
10. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης διεξαγωγής του 3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα Ναυπάκτου «Lepanto Run 2017» και παράλληλων αγώνων που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
11. Εισήγηση για τοπική κανονιστική απόφαση κατά την διεξαγωγή του 6ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ–ΟΛΥΜΠΙΑ, την 28 – 29 & 30 Απριλίου 2017 & 1ου διεθνή αγώνα ΠΑΜΕ ΡΙΟ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης