Τροποποιήσεις – προσθήκες των Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ και εδώ.