Ραντισμοί – Κλαδεύσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 21-03-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Ραντισμοί – Κλαδεύσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή (17.3.2017) το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προέβη στην έναρξη ψεκασμών στην Παραλία Αντιρρίου για την προστασία των φοινίκων έναντι του κόκκινου σκαθαριού (rhynchophorusferrugineus). Οι ψεκασμοί θα είναι μηνιαίοι και θα διαρκέσουν μέχρι τον Οκτώβριο.

limtam3
Παράλληλα Θα ξεκινήσουν ψεκασμοί των πλατάνων των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής, για την προστασία απέναντι στο ωίδιο του πλατάνου (Oidiumsp.) και στο άκαρι του πλατάνου (Stomacoccusplatani).

limtam2
Οι καταστηματάρχες θα ειδοποιούνται για τον ψεκασμό το βράδυ πριν από τον ψεκασμό (ξημερώματα) δεδομένου ότι δεν επιθυμούμε την παρουσία ανέμου άνω των 3bf για τη σωστή διεξαγωγή του. Η εκτίμηση για τον ψεκασμό ή όχι γίνεται ουσιαστικά λίγες ώρες πριν απ αυτόν.
Τέλος, θα αρχίσουν άμεσα παρεμβάσεις αραιώματος της κόμης των πλατάνων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Πλατάνων αλλά και μέρος Μέτριων Κλαδευτικών Παρεμβάσεων στα καταχωρημένα ως ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ πλατάνια των παραλιών.
Με δεδομένη την οδηγία του Δασαρχείου απαγόρευσης κλάδευση των φυτών των πλατάνων, οι επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν θα αφορούν καθαρά και μόνο μόρφωση κόμης σε νεαρότερα πλατάνια, και κοπής ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ για πτώση κλάδων. Αυτές οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απρίλη.

limtam3
Οι παρεμβάσεις αυτές θα καταγραφούν στη βάση δεδομένων του Μητρώου Πλατάνων και θα παρουσιαστούν μετά το πέρας των εργασιών.