Πίνακες κατάταξης και απορριπτόμενων των προκηρύξεων για την πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ1/2017 και ΣΟΧ2/2017

Κατεβάστε τους πίνακες από εδώ.