Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Δείτε την εδώ.