Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «EΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου « EΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » προϋπολογισμού 51.136,00 € (με Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α1 και άνω τάξη Μ.Ε.Ε.Π. και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.