Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 10/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-4-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7446

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 10-4-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» επί της οδού Αποκαύκου μεταξύ των οδών Νότη Μπότσαρη και Μανασσή.
3. Εισήγηση σχετικά με την υπ’αριθμ.6232/23-03-2017 αίτηση της κ. ΖΗΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ του Ιωάννη περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της ιδίας, που βρίσκεται στην παραλία ¨Καβουρότρυπα¨ Κρυονερίου της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εισήγηση σχετικά με την υπ’αριθμ.5802/20-03-2017 αίτηση του κ. KAKOΛΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του Διονυσίου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης