Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 10/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-4-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7447

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 100.000€ για την «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας» – ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της ανωτέρω πράξης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) της Πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) της Πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλλήνης πλην Τ.Κ. Ελευθέριανης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χάρτου από τις Σχολικές Μονάδες σε συνεργασία με ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ , σύμφωνα με την από 10.3.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ.41368/2017). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας που αοφρά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» επί της οδού Αποκαύκου μεταξύ των οδών Νότη Μπότσαρη και Μαννασή. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου έτους 2016. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Εξόφληση 7ου Λογαριασμού και πληρωμή μέρους 8ου Λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπακτίας» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης. (εισηγητής κ. Σύψας)
14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Σύψας)
15. Τροποποίηση της 144/2016 απόφασης Δ.Σ «περί ορισμού αρμοδίων για την υπογραφή επιταγών, έκδοσης μπλοκ επιταγών και για την διαδικασία έκδοσης αυτών». (εισηγητής κ. Σύψας)
16. Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Κλεπάς κ. Λαΐνη Κωνσταντίνο του Λάμπρου για την ανάληψη από το λογαριασμό Αυτοτελούς Διαχείρισης Κεφαλαίου του κληροδοτήματος «Νικολάου Σπ. Γραββάνη». (εισηγητής κ. Σύψας)
17. Εκμίσθωση αγρολιβαδίου – βοσκοτόπου 100 περίπου στρ. του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ» στη θέση Αλωνάκι της πρώην Κοινότητας Μακρυνούς και τώρα Δήμος Αγρινίου και καθορισμός του χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (εισηγητής κ. Σύψας)
19. Ανανέωση και τροποποίηση της από 12/1/2010 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου και του Δήμου Ναυπακτίας σύμφωνα με την 36/2017 απόφαση ΔΣ Συνδέσμου. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)
20. Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου οχήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
21. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2017 (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
22. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2017 (πυροπροστασία). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
23. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2017 (ναυαγοσώστες). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
24. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
25. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
26. Τροποποίηση της αρ.497/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά» Δήμου Ναυπακτίας με κωδικό ΟΠΣ 5002044 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής κ. Φράγκος)
27. Έγκριση διοργάνωσης εκδρομής του ΚΑΠΗ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
28. Διοργάνωση 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
29. Διοργάνωση 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
30. Επιχορήγηση του πολιτιστικού Συλλόγου Νεοκάστρου «ΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ» για την εκδήλωση «Γιορτή των Βλάχων». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
31. Τροποποίηση δράσεων του εγκριθέντος προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.