Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 7/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 6-4-2017
Αριθ. Πρωτ.: 36

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 7-4-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Τζαβέλα αριθ. 21 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας, στην κα Σπανομήτσου Σοφία του Θωμά.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Τζαβέλα αριθ. 35 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας, στον κ. Ζωργιό Δημήτριο του Χρήστου.
3. Έκφραση γνώμης σχετικά με την από 5-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» επί της οδού Αποκαύκου μεταξύ των οδών Νότη Μπότσαρη και Μαννασή.
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ.:6723/29-3-2017 εισήγηση του τμήματος Αδειοδοτήσεων περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος