Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 24/4/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-4-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8304

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ανάθεσης των συμπληρωματικών μελετών :
• Επικαιροποίηση Α Φάσης Νέου Γ.Π.Σ. Δ. ΟΡΙΩΝ τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
• Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Α & Β1 ΣΤΑΔΙΟ) &
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της Μελέτης Νέου Γ.Π.Σ. Δ. ΟΡΙΩΝ τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ της συνεχιζόμενης μελέτης με τίτλο: «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Τ. ΔΗΜΟΥ (Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Αντιρρίου”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Χάλκειας”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κλιματισμός κτιρίου Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και προαύλιων χώρων σχολείων». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλλήνης πλην Τ.Κ. Ελευθέριανης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Χώρου Τ.Κ. Άνω Χώρα» προϋπολογισμού σύμβασης 9.756,10 (χωρίς ΦΠΑ ) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Σύψας)
10. Διοργάνωση της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου «ΝΟΣΤΟΣ 2017» (εισηγητής κ. Σύψας)
11. Εκμίσθωση αγρολιβαδίου – βοσκοτόπου 100 περίπου στρ. του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ» στη θέση Αλωνάκι της πρώην Κοινότητας Μακρυνούς και τώρα Δήμος Αγρινίου και καθορισμός του χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
12. Εξόφληση 7ου Λογαριασμού και πληρωμή 8ου Λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπακτίας» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης. (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Αλλαγή μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. (εισηγητής κ. Σύψας)
14. Συνδιοργάνωση Πανελληνίου πρωταθλήματος BEACH VOLLEY ανδρών – γυναικών (master Αντίρριο 2017). (εισηγητής κ. Σύψας)
15. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου λόγω παραίτησης. (εισηγητής κ. Φράγκος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.