Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 24/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-4-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8305

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 24-4-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοργάνωση της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου «ΝΟΣΤΟΣ 2017».
2. Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αριθμ.7.827/11-04-2017 αίτηση του κ. TΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αράχωβας – Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Εισήγηση για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Mακύνειας – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης