Δελτίο Τύπου για το Κέντρο Κοινότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 24-04-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 στις 12:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Παναγιώτη Λουκόπουλου, του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Γιώργο Σιαμαντά , του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Δημήτρη Παπακωστόπουλου, της Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας κ.Αλεξάνδρας Σμπούκη και του νέο-προσληφθέντος προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Ναυπακτίας .
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος ΡΟΜΑ» Δήμου Ναυπακτίας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. Η Δομή έχει προϋπολογισμό 311.040 ευρώ, διάρκεια τρία έτη και απασχολεί επτά υπαλλήλους.
Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα ΡΟΜΑ λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας και εποπτεύονται από αυτό. Σκοπός των Κέντρων Κοινότητας είναι η περαιτέρω υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του. Επιπλέον, το Παράρτημα ΡΟΜΑ στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι δομές αυτές λειτουργούν ως Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης για τις ευάλωτες ,οικονομικά και κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού όπως , άποροι, άστεγοι, μετανάστες ,ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ κλπ.

roma1

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στη βάση της από κοινού υποστήριξης για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ναυπακτίας.
Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σιαμαντάς «στη δύσκολη εποχή που διανύουμε η υποστήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά ομάδων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ και ο Δήμος πρέπει να είναι πρωτεργάτης στην προσπάθεια αυτή».