Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου , Καστανιάς , Αγ. Δημητρίου και Αχλαδόκαστρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Βελαώρας Νικόλαος
Τηλ./Fax : 2634 360426, 2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 02-05-2017
Αριθ. Πρωτ. : 9196

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου , Καστανιάς , Αγ. Δημητρίου και Αχλαδόκαστρου»
προϋπολογισμού 54.504,21 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ , ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ » προϋπολογισμού 59.504,21 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα οδοποιίας & οικοδομικά ως εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Βελαώρας Νικόλαος – Φ.Ε.
• Χ.Α.