Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 9/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπατος 05-05-2017

Αριθ. Πρωτ.456

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Σπυροπούλου Σοφία
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Τρίτη στις 09-05-2017 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προυπολογισμού 2017
2. Δέσμευση πιστώσεων 2017
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-04-2017 έως 31-10-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζωγράφου Νικόλαου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2017 έως 31-10-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθέριου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 10-04-2017 έως 30-09-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-04-2017 έως 30-09-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Φούντζουλα Κωνσταντίνου του Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μπλίκα Κωνσταντίνας του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 31-10-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ρηγανά Αναστάσιο του Σπυρίδωνα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κορελή Φωτεινής του Οδυσσέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2017 έως 31-10-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μελαχρή Ιωάννη νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γωγάκη Αθανάσιου του Βασίλειου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 29-04-2017 έως 29-10-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
13. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Αγγελή Απόστολου του Χρήστου για παραχώρηση του χώρου της εμποροπανήγυρης , περιοχή Γριμπόβου ΒΚ 283 δημόσιο Κτήμα, επιφάνειας 2.000 τμ. για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών από 1-6-2017 έως 1-9-2017 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Πάρκ.
14. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Μεταξά Κωνσταντίνου του Διονυσίου για παραχώρηση του χώρου, στην περιοχή παραλίας Ψανής , απέναντι από το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο για το χρονικό διάστημα από 15-6-2017 έως 15-8-2017 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών με το δικαίωμα μιας μικρής παράτασης.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου ΦΑΕΘΩΝ Αντιρρίου & Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αντιρρίου.
16. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου στο Γρίμποβο Ναυπάκτου»
17. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Α Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2017.
16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη σύνταξη περιβαλλοντικής και ακτομηχανικής μελέτης
του Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου εντός της Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου με χρηματοδότηση από
ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ