Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Λαλοπούλου Βασιλική
Τηλ./Fax : 2634 360428
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 05-05-2017
Αριθ. Πρωτ. : 9697

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ»
προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 70.000 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα οδοποιίας ως εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Λαλοπούλου Βασιλική – Φ.Ε.
• Χ.Α.