Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για τις ομπρέλες των καταστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Θέμα: «Τοποθέτηση Ομπρελών»

Στα πλαίσια προετοιμασία των καταστημάτων για το καλοκαίρι, πολλοί επαγγελματίες τοποθετούν ομπρέλες για την εξυπηρέτηση των λουομένων.
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί οι ομπρέλες για τους λουομένους να παραμένουν έμπροσθεν των καταστημάτων καθ’ ολη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και πέραν της καλοκαιρινής περιόδου.
Δεδομένου ότι ήδη έχουν υπάρξει ατυχήματα από στύλους ομπρελών, οι οποίοι δεν είναι διακριτοί, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες ότι η τοποθέτηση των ομπρελών θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αφαιρούνται ολοκληρωτικά μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου.
Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σχετική αυτοψία από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο προκειμένου να εξακριβωθεί η καθολική αφαίρεση των ομπρελών.

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Σπ. Φράγκος