ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ναύπακτος 28 / 4 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)

Η Δευτεροβάμια Σχολική Επιτροπή διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Ναυπάκτου
Διάρκεια μίσθωσης κυλικείου έξι (6) έτη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, στις 05 / 06 / 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τιμή εκκίνησης ανα μαθητή ορίζεται 4,00 ευρώ σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ: 1003/30-5-2008τ.Β΄).

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Σχολείου τηλ. 26340 27394 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ναύπακτος 28 /04 / 2017
Ο πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Καρακώστας Κων/νος