Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ.»

Δείτε τη σχετική διευκρίνιση εδώ.

Λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.