Συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη ΓΕΦΥΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος 12-05-2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 16 Μαϊου 2017 και ώρα 12.30΄, θα συνεδριάσει στο Γραφείο Δημάρχου Ναυπακτίας, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τη ΓΕΦΥΡΑ.
Στη σύσκεψη αυτή θα ολοκληρωθούν οι προτάσεις όπως αυτές τέθηκαν κατά τη ζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης -05 -2017 και οι οποίες θα διαβιβασθούν αρμοδίως.