Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 17/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-5-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10449

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα δημοτικών συμβούλων για απόδοση ενοικίων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στη Τ.Κ Γαλατά. (εισηγητής κ. Τραχύλης)
2. Συζήτηση επί αιτήματος του «Τουριστικού Μεταφορικού Συνεταιρισμού Ράδιο Ταξί Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Σύψας)
3. Σύνταξη από το Δήμο Ναυπακτίας πράξης αναλογισμού και προσκυρώσεως επί αδιάνοικτου δρόμου εντός σχεδίου πόλεως Λυγιά Νεοκάστρου Βορείως ιδιοκτησίας Κων/νου Δούρου και λοιπών. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Κατασκευή δικτύου και τοποθέτηση καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΟΔΟΠΟΊΑ ΤΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ ΠΟΚΙΣΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 21.050,97 € (χωρίς Φ.Π.Α.) €. (εισηγητής κ.Καρακώστας)
6. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του Έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΡΙΚΟΡΦΟ, ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ)» της ΔΕ Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΠΥΛΛΗΝΗΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλήν Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΚ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Αποδοχή-Κατανομή ποσού 64.410,00 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2017, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας &Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
15. Έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής κ. Σύψας)
16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Προβάλλω τη Ναυπακτία» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Hellas Rally Raid 2017. (Εισηγητής κ. Σύψας)
17. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων ειδών: αρτοποιείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου και πτηνοπωλείου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και Τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
18. Αποδοχή της με Α.Π 8.968/27-04-2017, αίτησης του κ. Παναγιώτη Μαρκόπουλου, εξουσιοδοτούμενου και ενεργούντος νομίμως για λογαριασμό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίας Τριάδος Τ.Κ Ελατόβρυσης Ναυπακτίας σχετικά για λύση μίσθωσης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Σύψας)
19. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Ορισμός δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2734/1999. (εισηγητής κ. Σύψας)
21. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
22. Διοργάνωση διαδρομών πολιτισμού στο Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
23. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης «Το Αντάμωμα» στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
24. Επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτιωτών «Αγία Παρασκευή-Δρακότρυπα» για την εκδήλωση της Μουσικής βραδιάς με παραδοσιακά τραγούδια και χορευτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος του Συλλόγου για εκδηλώσεις του καλοκαιριού του 2017. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
25. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Φράγκος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.