Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 15/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 11-5-2017
Αριθ. Πρωτ.: 49

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 15-5-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας κου Καπεντζώνη Ηλία του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Νότη Μπότσαρη αριθ. 16 της Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικολάου, που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας αριθ. 5 στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

3. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας κας Χασάνη Μάρθας του Γεωργίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γήπεδο στη Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριέων στη Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

5. Έκφραση γνώμης σχετικά με υπ’αρ.πρωτ.:1577/25-1-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αίτηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ.Λαουρδέκη Ιωάννη επί της οδού Κοτίνη 3 στη Ναύπακτο.

6. Έκφραση γνώμης σχετικά με υπ’αρ.πρωτ.:10019/9-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Κατασκευή δικτύου και τοποθέτηση καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους».

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος