Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Καραγεώργου Παρασκευή
Τηλ./Fax : 2634 360426
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com Ναύπακτος 18-05-2017
Αριθ. Πρωτ. : 11273

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »
προϋπολογισμού 298.340,06 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» προϋπολογισμού 298.340,06 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Καραγεώργου Παρασκευή – Φ.Ε.
• Χ.Α.