ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με την Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας και το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Τ.Υ.Π.Ο.
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60143
Fax: 26343 60118
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 19-05-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας με ημερομηνία 16-05-2017, σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο την ίδια ημέρα.
Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της17ης-5-2017, εκδόθηκε στις 12-05-2017 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να περιλαμβάνεται σ΄αυτήν το συγκεκριμένο θέμα.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Δαβανέλλος, ζήτησε επίμονα τον λόγο πριν έλθει η σειρά για να συζητηθούν τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και φυσικά σύμφωνα με τον κανονισμό του Δ.Σ. δεν ήταν δυνατόν να δοθεί.
Όταν ήλθε η σειρά για να τεθούν τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και ζητήθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους να συζητηθεί το κυκλοφοριακό, ομόφωνα έγινε αποδεκτό.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ζητήθηκε εκ νέου από Δημοτικούς Συμβούλους να αναβληθεί το θέμα (επειδή είχε παρέλθει αρκετή ώρα) για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και προφανώς θα εισαχθεί για συζήτηση.
Παραθέτουμε το γεγονότα , για την αποκατάσταση της αλήθειας.