Πρόσκληση για τα μέλη του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδος Μόρνου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.