Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 30/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/5/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12447

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 30-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Δασική μελέτη για το έργο «Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής Μονοπατιού Εξοδιτών Μεσολογγίου στο τμήμα Γέφυρα Αρτοτίβας – Αχλαδόκαστρο – Πλάτανος»» του Ιωάννη Στεφανίδη.
3. Απαλλαγή υπολόγου.
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της Τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης