Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 6/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-6-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13253

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας του κ. Κονίδα Παναγιώτη του Ζήση που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκάλας – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Εισήγηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ. Λαουρδέκη Ιωάννη επί της οδού Κοτίνη 3 στη Ναύπακτο.
3. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών (Folk Festival) 2017.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης