Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 13/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 09-06-2017
Αριθ. Πρωτ: 639

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Σπυροπούλου Σοφία
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων α/α
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Τρίτη στις 13-06-2017 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017
2. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γραμμάτης Γεώργιος & Χολέβα Καλλιρρόης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 30-09-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πολιτόπουλου Ευάγγελου του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 2-06-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Μαντζούκη Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Αναγνώστη Μαντζούκη του Αχιλλέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 2-06-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου του Αναστάσιου η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το ΆΛ/Τ Ναυπάκτου σχετικά με την απομάκρυνση σαπιοκάραβου από το Ναυτικό Όμιλο.
7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Δωρίδος για παραχώρηση μηχανήματος καθαρισμού παραλιών.
8. Διοργάνωση ημερίδας για την αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.
9. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 171/2017 Απόφασης ΔΣ Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου πρωταθλήματος Beach Volley ανδρών –γυναικών (master Αντίρριο 2017) .
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης των μελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221 και ορισμός νέων μελών. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ