Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 21/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-6-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14843

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 21-6-2017 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για τη συνδιοργάνωση συλλαλητηρίου με άλλους δήμους και φορείς στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», ενάντια στη ανεργία (εισηγητής κ. δήμαρχος)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
3. Έκδοση τοπική κανονιστική απόφαση κατά την διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα την Κυριακή 25.06.2017 με τη επωνυμία «Bike Odyssey 2017» (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής νηπίων – βρεφών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
5. Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Μίσθωση ακινήτου για τη μεταφορά του 3ου παιδικού σταθμού δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
7. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αντιρρίου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών κέντρου τέχνης και πολιτισμού Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο τέχνης και πολιτισμού Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελατούς, Ανω Χώρας, Κρυονερίων, Αμπελακιώτισσας, Πόδου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου για σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Κατάργηση της δέσμευσης των 50.0 μέτρων εδαφικής λωρίδας από τα καθορισμένα όρια του οικισμού Τ.Κ. Άνω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ. Λαουρδέκη Ιωάννη επί της οδού Κοτίνη 3 στη Ναύπακτο». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία του Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2015 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Οδικό δίκτυο Τοπικών Κοινοτήτων Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου από το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας. (εισηγητής κ. δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.