Αναβολή της δημοπρασίας του έργου «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας» με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/6/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η δημοπρασία του έργου «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας» με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/6/2017, αναβάλλεται. Δείτε τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.