Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Λαλοπουλου Βασιλική
Τηλ./Fax : 2634 360428
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 26-06-2017
Αριθ. Πρωτ. : 15250

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»
προϋπολογισμού 45.439,61€ (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 45.439,61€ (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα Οικοδομικά ως εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας . Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Φ.Ε.
• Χ.Α.