Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 26/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 26-6-2017
Αριθ. Πρωτ.: 68

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 26-6-2017 και ώρα 21:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κ. Καραχρήστου Νεκτάριου του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Ν. Μπότσαρη αριθ. 33 – Λιμάνι στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

2. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κ. Τσαυλόπουλου Αθανάσιου του Ευάγγελου, που βρίσκεται στην Πλατεία Λιμένος στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω οικονομικής δραστηριότητας των καταστημάτων.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος