Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας από την ΔΕΥΑΝ

logo deyanΝαύπακτος 5/7/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επισημαίνεται ότι τελευταία και λόγω καιρικών συνθηκών παρατηρείται υπερβολική κατανάλωση νερού κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς σε αρκετές Τ.Κ. του Δήμου Ναυπακτίας.
Η ΔΕΥΑΝ για την εξασφάλιση ομαλής υδροδότησης των πολιτών παρακαλεί για λογική χρήση του ύδατος διαφορετικά θα προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου υδροδότησης και θα παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της όπως προβλέπεται από τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της.
Το πόσιμο νερό ως πολύτιμος φυσικός πόρος πρέπει τουλάχιστον ως ένδειξη σεβασμού προς τους δημότες να διαχειρίζεται ορθολογικά από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, ώστε τυχόν έλλειψή του να μην επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στη προστασία του περιβάλλοντος.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.