Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 13/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 7-7-2017
Αριθ. Πρωτ.: 76

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 13-7-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ.2173/10-2-2017 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ.368, 366, 369 ανατολικές επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με την από 22-6-2017 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 353 τομέας Ε, Ανατολικές επεκτάσεις.
3. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ.16524/6-7-2017 εισήγησης του τμήματος Αδειοδοτήσεων με θέμα την υπόδειξη της νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 25, όπως ορίστηκε στο διατακτικό της αριθμ. 9/28-1-2016.
4. Έκφραση γνώμης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου – Θύματος Πολέμου Λυκογιάννη Ευτυχίας, χας Λάμπρου, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.
5. Πρόταση για χώρο διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης.
6. Πρόταση για χώρο διεξαγωγής Τουριστικής Έκθεσης «ΝΟΣΤΟΣ».

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος