Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 17/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-7-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17263

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 17-7-2017 και ώρα 18:30 μ.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2. Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ.258 θέση “Στενό” ή “Αλωνάκι” για διαπλάτυνση οδών του Σχεδίου Πόλης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 368,366,369, ανατολικές επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 353, τομέας Ε, ανατολικές επεκτάσεις. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» Υποέργο 1: Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) του Έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Στύλιας, Φαμήλας, Στράνωμας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017 (εισηγητής κ. Φράγκος)
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ Σύψας).
13. Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ Σύψας).
14. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. (εισηγητής κ Σύψας).
15. Τοπική κανονιστική απόφαση για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης NOSTOS (εισηγητής κ Σύψας).
16. Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (εισηγητής κ Σύψας).
17. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την οργάνωση και λειτουργία τουριστικής έκθεσης NOSTOS (εισηγητής κ Σύψας).
18. Απόδοση ποσού προερχόμενο από χορηγίες για την διοργάνωση έκθεσης εναλλακτικού τουρισμού ΝΟΣΤΟΣ 2016. (εισηγητής κ. Σύψας)
19. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στη 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Σύψας ).
21. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ Σύψας).
22. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ Ελευθέριανης Δ.Ε Πυλλήνης (εισηγητής κ. Σύψας ).
23. Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ναυπακτίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας για την Πράξη: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5003291 και αποδοχή όρων ένταξης της πράξης (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
24. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Λιβαδάκι (εισηγητής κ.Κοτσανάς).
25. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην ΤΚ Άνω Βασιλική (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
26. Μετατόπιση παροχής στο Γήπεδο Αντιρρίου (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
27. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Ναυπακτίας στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
28. Επιχορήγηση του Συλλόγου Βελβινιωτών Ναυπακτίας «Η Αγία Τριάδα». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
29. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών-Μορφωτικών δράσεων «Μαθαίνω την πόλη μου παίζοντας» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
30. Διοργάνωση πανελλήνιου σεμιναρίου σεναριογραφίας στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
31. Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου Μαμουλαδιωτών «Ο Άγιος Πολύκαρπος». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
32. Συνδιοργάνωση της έκθεσης της εικαστικού Μάρως Μιχαλοκάκου, στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
33. Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Απανταχού Σιμιωτών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
34. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στην διοργάνωση των αθλητικών και πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων προς τιμή του Μεγάλου Ευεργέτη μας Δημητρίου Παπαχαραλάμπους. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
35. Επιχορήγηση του συλλόγου των Απανταχού Πλατανιτιωτών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
36. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΥΛΛΗΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.