Πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, Γ΄ διμήνου 2017 (Μαΐου – Ιουνίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Φαρμάκη 26
Πληροφορίες: Μίχου Βασιλική
ΤELEFAX:2634027026
Ταχ.Κώδικας:30300

Ναύπακτος 13/7/2017
Αριθ. Πρωτ. ΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, γ΄ διμήνου 2017 (Μαΐου – Ιουνίου) για τους δικαιούχους της περιοχής μας αρχίζει από την Τρίτη 18/07/2017.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Κοινωνικών Υποθέσεων

Σιαμαντάς Γεώργιος