Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 8/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4-8-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19046

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 8-8-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με «Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ.368, 366, 369 Ανατολικές Επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου».
2. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με «Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 353 τομέας Ε, Ανατολικές επεκτάσεις».
3. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την στάθμευση σε εσοχές στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής της Ναυπάκτου.
4. Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.
5. Κατάρτιση σχεδίου Τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης “NOSTOS”.
6. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου – Θύματος Πολέμου Λυκογιάννη Ευτυχίας, χας Λάμπρου, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
7. Εισήγηση σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου του αδειούχου Κυρίτση Θεόδωρου του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Αθ. Νόβα αρ. 68.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης