Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 25/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 21-8-2017
Αριθ. Πρωτ.: 62

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 25-8-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ.19716/16-8-2017 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χαρακτηρισμός της οδού Αποκαύκου σε δρόμο Ήπιας κυκλοφορίας».
2. Προτάσεις αξιοποίησης οικοπέδου του Ιδρύματος Παπαχαραλάμπους, που βρίσκεται επί των οδών Β. Πλαστήρα & Οικονόμου.
3. Πρόταση για τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο Ρολόι της πόλης, καθώς και καθαρισμού και φωτισμού αυτού.
4. Πρόταση προς την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ναυπακτίας για την εκπόνηση μελέτης – κατασκευής παρτεριών στο χώρο του Δημοτικού καταστήματος.
5. Πρόταση για κατασκευή πεζοδρομίων από γέφυρα Σκά έως Κέντρο Υγείας.
6. Πρόταση για τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Κορυδαλέως και Αθηνών.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος