Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Υποβολή προσφοράς σύναψης δανείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Π/Υ & Λογιστηρίου
Πληροφορίες: Μακκός Νικηφόρος.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλλα
Ναύπακτος ΤΚ 30300
Τηλ. 26343 38620
FAX 26340 21933

Ναύπακτος 30-8-2017
Αριθ. Πρωτ. 20609

ΠΡΟΣ:
Αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα

Θέμα: Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ » του Δήμου Ναυπακτίας. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ. Τα έτη αποπληρωμής του δανείου είναι είκοσι (20).
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε προσφορά της Τράπεζάς σας στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 8-9-2017.
(Πληροφορίες κ. Μακκός Νικηφόρος Τηλ. 2634038620).

Δείτε εδώ το πρωτότυπο έγγραφο.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Λουκόπουλος Παναγιώτης