Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΤΚ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ & ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Παπαϊωάννου Ειρήνη
Τηλ./Fax : 2634 360425
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 31-08-2017
Αριθ. Πρωτ. : 20718

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΤΚ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ & ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ)»
προϋπολογισμού 40.980,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΤΚ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ & ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ) » προϋπολογισμού 40.980,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ. Ε. Αποδοτίας του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
α/α

Καζανά Μαγδαληνή
Πολιτικός Μηχανικός Τ..Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Βελαώρας Νικόλαος – Φ.Ε.
• Χ.Α.