Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 11/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-9-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21565

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 11-9-2017 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση κανονισμού για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης NOSTOS (εισηγητής κ Σύψας).
2. Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (εισηγητής κ Σύψας).
3. Χαρακτηρισμός της οδού Αποκαύκου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την στάθμευση σε εσοχές στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού στις καθέτους της οδού Αποκαύκου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με ΔΕΥΑΝ για εκτέλεση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης της πρότασης «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» στην αρ.πρ.1246/30-03-2017 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας.» Κωδικός Πρόσκλησης: 26e11b_1 – έγκριση της 20/2017 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γούλα Γεωργίου σχετικά με την λειτουργία του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Γούλας)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γούλα Γεωργίου σχετικά με την λειτουργία του ΚΕΠ και τρόποι ενίσχυσης του κεντρικού ΚΕΠ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Γούλας)
10. Συζήτηση επί αιτήματος της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Συζήτηση επί αιτήματος φορέων, Συλλόγων, Σωματείων, Ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται πλησίον της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεκριμένα περιοχή Αντιρρίου – Ρίζας, σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα μετά την παράδοση της Ιόνιας Οδού. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Κατανομή ποσού 62.730,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας).
15. Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας).
16. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής έκθεσης «ΝΟSTOS». (εισηγητής κ. Σύψας).
17. Ανάκληση της υπ’αριθμ.348/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στη 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Σύψας).
18. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/09/2017) με θέμα «Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/09/2017) (εισηγητής κ. Καρακώστας).
20. Αντικατάσταση Τακτικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ, με τον αναπληρωτή του και ορισμός νέου προέδρου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
21. Ηλεκτροδότηση δύο κτιρίων του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοκάστρου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
22. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 446ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
23. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 446ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τιμητικών – αναμνηστικών δώρων. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
25. Διοργάνωση γιορτής κάστανου Αγίου Δημητρίου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
26. Διοργάνωση γιορτής κάστανου και τσίπουρου Άνω Χώρας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
27. Διοργάνωση παραδοσιακής γιορτής στο Νεοχώρι ΔΕ Πλατάνου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
28. Διοργάνωση εκδήλωσης αστρονομίας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς).
29. Διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας (με μανιτάρια) στην Κεντρική ΔΕ Αποδοτίας & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
30. Παραχώρηση χρήσης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γραμμένης Οξυάς στον πολιτιστικό Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών για την δημιουργία Πνευματικού Κέντρου και Λαογραφικού Μουσείου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.