Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8/9/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21598

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 12-9-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2018.
3. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2018.
4. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2018.
5. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2018.
6. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018.
7. Επιβολή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.
8. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018.
9. Απαλλαγή υπολόγου.
10. Νομική εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου την 20η-9ου-2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης