Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 25/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-9-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22862

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση- συζήτηση για την ΔΕΥΑΝ (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 446ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» στην προέκταση της οδού Αριστοτέλους. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Έγκριση σύναψης δανείου ποσού 550.000,00 ευρώ, με το Ταμείο Παρακαταθηκών & δανείων, προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
6. Επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
7. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
8. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
9. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
10. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
11. Επιβολή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, (αφορά το Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ Ελατόβρυσης Ναυπακτίας) (εισηγητής κ. Σύψας).
14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, (αφορά Ιερούς Ναούς Τ.Κ Ελατόβρυσης Ναυπακτίας) (εισηγητής κ. Σύψας).
15. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας).
16. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Α.Ε. Ν.Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα απ’ την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Επισκευή Συντήρηση Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και Προαυλίων χώρων Σχολείων». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
18. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (εισηγητής κ. Καρακώστας).
19. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
21. Έγκριση καταστατικού «ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΠΑΝΤΟ». (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)
22. Έγκριση εγγραφής νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
23. Διοργάνωση της εκδήλωσης διέλευσης και υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας με την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
24. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης – έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Ναυπακτίας µε συνεργασία το Ελληνικό Κολέγιο Θεραπείας Αθηροσκλήρωσης, µε θέμα «Παράγοντες κινδύνου και καρδιαγγειακά νοσήματα» την 1η Οκτώβρη 2017. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.