Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 9/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-10-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24489

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 9-10-2017 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Τουριστικής Έκθεσης «ΝΟΣΤΟΣ» έτους 2017. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» στην προέκταση της οδού Αριστοτέλους. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
5. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διέλευσης και υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας με την Ολυμπιακή Λαμπαδηδοδρομία ΧΧΙΙΙ χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων «PYEONGCHANG 2018» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Εξέταση αιτήματος ΤΕΙ Δυτικής Ελλαδος για παραχώρηση ακινήτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Διενέργεια αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπάκτου από οδό Αγελάου έως οδό Αρβανίτη για την ύπαρξη πιθανών αυθαίρετων κατασκευών- κτισμάτων. (εισηγητής κ. Φράγκος)
8. Έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά τον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ναυπάκτου, και την προώθηση των διαδικασιών ανάρτησης – δημοσιοποίησης για την τελική έγκριση παραλαβή του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
10. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (εισηγητής κ. Σύψας)
11. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
12. Διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου- θύματος πολέμου Λυκογιάννη Ευτυχίας χας Λάμπρου, στη δημοτική κοινότητα- ΔΕ Ναυπάκτου του δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Δήμου Ναυπακτίας (ο οποίος εγκρίθηκε με την 276/2012 Α.Δ.Σ. & τροποποιήθηκε με την 147/2013 Α.Δ.Σ. και την 258/2015). (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
14. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
15. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου Ναυπάκτου με τον “Ευρωπαϊκό Οργανισμό – Ευρωπαϊκή Διαδρομή ο Άγιος Νικόλαος της Μύρας – NIKOLAOS ROUTE – LA VIA NICOLAIANA και λοιπών σχετικών εγγράφων από πλευράς του δημάρχου καθώς και υποβολής αίτησης εγγραφής ως εταίρου στον παραπάνω φορέα”. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
16. Έγκριση της πολιτιστικής δράσης του κόμβου πολιτισμού VSN Hub “Διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας της Ναυπάκτου” υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.