Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 9/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5/10/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24427

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 9-10-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» στην προέκταση της οδού Αριστοτέλους.
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Τουριστικής Έκθεσης «ΝΟΣΤΟΣ» έτους 2017.
3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017.
4. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαί- σιο των εκδηλώσεων διέλευσης και υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας με την Ολυμπιακή Λαμπαδηδοδρομία ΧΧΙΙΙ χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων «PYEONGCHANG 2018.
6. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου».
7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2/13-05-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με τον διακριτικό τίτλο ¨ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ¨, ιδιοκτησίας της κ. Βασιλακοπούλου Χριστίνας του Ανδρέα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βασιλικής – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ. Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού.
8. Ανάκληση της υπ’ αριθ.6422/24-03-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ (ΕΠΟΧΙΑΚΟ)», ιδιοκτησίας του κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Bασιλικής – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ.Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού.
9. Ανάκληση της υπ’αριθ.4/25-11-2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με τον διακριτικό τίτλο ¨ΟΣΤΡΙΑ¨, ιδιοκτησίας του κ. Λαουρδέκη Δημήτριου του Νικολάου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Bασιλικής – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ. Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού.
10. Ανάκληση της υπ’αριθ.4/07-07-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕ/ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», με τον διακριτικό τίτλο ¨ΦΟΙΝΙΚΑΣ¨, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία ¨΄ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, όπως νομίμως εκπροσωπείται, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Bασιλικής – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ. Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού.
11. Ανάκληση της υπ’ αριθ.5/12-11-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», με τον διακριτικό τίτλο ¨ΚΟΡΑΛΙ¨, ιδιοκτησίας του κ. Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Bασιλικής – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ. Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης